_

Oferujemy możliwość zdobycia uprawnień w następujących metodach spawania:

 

• spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA – metoda (111)
• spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą – metoda MIG (131)
• spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą – metoda MAG (135)
• spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym – metoda MAG (136)
• spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową – metoda TIG (141)
• spawanie acetylenowo-tlenowe – metoda (311)

Odpowiedzi na pytania

Jakie uprawnienia możesz zdobyć ?

W zależności od już posiadanych uprawnień i podjętego rodzaju kursu istnieje możliwość uzyskania uprawnień na poziomie :
• Poziom 1- wykonywanie spoin pachwinowych blach i rur
• Poziom 2- wykonywanie spoin czołowych blach
• Poziom 3-wykonywanie spoin czołowych rur

Jak uzyskać tytuł Spawacza?

Aby uzyskać tytuł spawacza należy przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego spawacza w danej metodzie.
Egzamin przeprowadza Licencjonowana Komisja Spawalnicza wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa nr W-19/IS-17 oraz zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606.

Jak długo ważne są uprawnienia?

Wg normy PN-EN ISO 9606-1 (stale) – ważność certyfikatu 3 lata.

Wg normy PN-EN ISO 9606 -2 (aluminium) – ważność certyfikatu 2 lata.

Zapisz się online

    Wpisz kod: captcha